Technistone, a.s.

Technistone je jediný výrobce umělého kamene v České republice a patří k několika málo producentů tohoto stavebního prvku na světě. Od roku 2003 do současnosti proběhla modernizace řízení výroby umělého kamene na hlavních částech výrobní technologie, díky ATE a původní PLC S-5 a operátorské panely byly nahrazeny řadou S-7 a vizualizací WinCC. Postupně se automatické řízení rozšířilo na další hlavní a pomocné provozy. V současné době je v činnosti 5 kusů PLC S-7 400, WinCC 7.0 na 4 operátorských stanicích a byl zaveden zcela nový recepturový systém.