Vysoká škola báňská - Technická univezita

Výzkumné experimentální zařízení pro výrobu syntézního
plynu zplyňováním biomasy a pro syntézu kapalných paliv - projekt, dodávka
a  montáž elektrického zařízení včetně
MaR a řídícího systému.