DALŠÍ REFERENČNÍ ZAKÁZKY

Akademie věd    ÚJV Řež,a.s.

Dodávka instrum.,ASŘTP a el.pro technol. linku MSO ŘS Siemens s CPU IM151-8 PN/DP, I/O moduly, 2x operátorské stanice, WinCC ČR 2017
Zákazník Předmět, rozsah realizace Řídící systém Stát Rok realizace