KINGSPAN, a.s.

Společnost Kingspan je přední světový výrobce izolačních a zateplovacích systémů. Předmětem zakázky firmy ATE byla dodávka řídicího systému Siemens S7-300 (v první etapě S5-95) a operátorského panelu Siemens COROS OP35 skladu chemických surovin pro linku výroby stavebních montážních panelů. Sklad zahrnuje také míchárnu surovin s dávkovacími čerpadly, váženými zásobníky a sklad pentanu (podzemní nádrže v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par).