Inženýrská činnost

Inženýrské činnosti zahrnují především oblast projekce elektrických zařízení a oblast analýzy a programování řídicích systémů. 

Technická dokumentace 

Veškerá projektová a konstrukční dokumentace je vytvářena na počítačích pomocí CAD systémů (AutoCAD, Eplan). Zákazník dostává přehlednou, čitelnou a svázanou dokumentaci formátu A4, případně A3. Součástí dokumentace jsou obvykle technický popis, obvodová schémata, rozmístění přístrojů na panelech a rozváděčích, dispozice kabelových tras, soupisy vodičů, specifikace materiálu a subdodávek. Projektová dokumentace je na přání zákazníka dodávána i v cizojazyčných verzích a podle zahraničních norem.

Řídící systémy

Řídicí systémy zajišťují automatický chod technologické výrobní linky při současném archivování technologických dat a zásahů operátora. Řídicí algoritmy umožňují minimalizovat spotřeby energií, surovin, lidské práce a zvyšovat kvalitu vyráběných produktů. Celý technologický proces je možné sledovat na jedné nebo několika obrazovkách monitorů a případné poruchové jevy jsou hned indikovány na obrazovce, zvukově i zápisem na tiskárně. Při ručním režimu řízení technologie je operátor hlídán na pozadí kontrolními algoritmy proti chybnému zásahu. 

Programátoři ATE postupně vyvinuli optimální řešení hardware a software řídicího systému pro technologie malého i velkého rozsahu při zachování průmyslových standardů. Velký důraz kladou na výběr komponent automatizační techniky od renomovaných světových výrobců, při zachování jednotné vývojové koncepce, kompatibilních médií a otevřenosti systému. Z aplikačních a vizualizačních systémů se využívá především WinCC, PCS7, RSView.

Řídicí systém se často skládá ze dvou úrovní, z úrovně programovatelných automatů a z úrovně operátorských stanic. Koncepce řídicí techniky je u ATE založena na stavebnici automatizačních prvků SIEMENS. V úrovni programovatelných automatů je používána celá řada systémů SIMATIC S7. V úrovni operátorských stanic a panelů jsou aplikovány systémy z široké nabídky zobrazovacích a ovládacích panelů SIEMENS.

Hlavní výhody jsou:

- průmyslový standard (snadné propojení s jinými systémy, flexibilita, široká servisní podpora)

- vysoká spolehlivost, životnost a špičková soudobá technická úroveň (není nutné zálohování, dlouhá doba do poruchy, nízké morální zastarání)

- komfortní firemní software (programátor věnuje svůj čas pouze pro zákaznickou aplikaci, snížení programátorských nákladů, jednoduchá operátorská komunikace)

Podle přání zákazníka mohou specialisté ATE navrhnout a aplikovat řídicí systémy jiných světových výrobců. ATE nabízí i programové nadstavby nad řídícími úrovněmi pro sběr, archivování a zpracování dat z technologického procesu.


Inženýrská činnost - fotogalerie našich realizací

Řídící systémy - realizace zakázek - 1
Řídící systémy - realizace zakázek - 2
Řídící systémy - realizace zakázek - 3
Řídící systémy - realizace zakázek - 4

Pokud Vás zaujala možnost automatizace technologických procesů a dodávek elektrických zařízení, bez váhání se na nás obraťte a domluvte si s námi osobní konzultaci, na které společně prodiskutujeme Vaše potřeby.

Položky označené * jsou povinné.