ATE - průmyslová automatizace

Firma ATE poskytuje služby v oblasti průmyslové automatizace od roku 1992. Nabídka služeb je komplexní a zahrnuje vše od studia investičního záměru až po dodávky celků na klíč. Úlohu automatizace pracovního stroje, výrobní linky či závodu řeší v ATE specialisté v elektrotechnických oborech silnoproudu, měření a regulace a aplikované kybernetiky. 

Snižte provozní náklady a zkvalitněte své výrobky

Právě využitím posledních poznatků aplikované kybernetiky je možné nabídnout našim obchodním partnerům vysoký stupeň automatizace s cílem výrazně snížit jejich provozní náklady a zkvalitnit jejich výrobky. Ukončenou realizací díla podpora ATE obchodním partnerům nekončí. Podle dohody s  obchodním partnerem poskytuje ATE rychlý a operativní servis.